HNI.CZ – IHNED


HNI.CZ – HLEDANÉ NUTNÉ INFORMACE, HELP NET INFORM – PRAHA NOVÝ KONTAKTNÍ, TYPOLOGICKÝ ZISKOVÝ PROGRAM FOX MIX, JE 55 000 VZORŮ GRIFŮ ZNAČKY RAY FOX CHRÁNĚNÉ V EU. JE ZDARMA, PRO FIRMY I OSOBY DLE ZADÁNÍ. VÝBĚR, SESTAVA A TEXT JE OD AI – ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Nový WORD PRESS formát i pro všechny typy mobilů a operačních systémů.

FOX MIX je tu ZDARMA informační program ziskové kontaktní typologie, služba obecně prospěšná. Logickými algoritmy určuje lepší šance, finanční psychologii, jak brát více zisku bez ztrát. ZDARMA lze ZÍSKÁVAT lepší kontakty, čas, partnery, přátele, prostředky pohodu podle Vašeho zadání. Informatika, je tu Vaší službou, nadějí, včetně ochrany osobních údajů neuvedením firmy, jména, adres nebo dat.

AI – ARTIFICIAL INTELLIGENCE, fenomén umělé inteligence už textem pomáhá, lepším rychlým řešení. Programu stačí napsat svoji oblast zájmu, kvalifikaci, praxi, městskou část i krátký popis zájmů, zde na kontaktní formulář. Cíl je nález, výběr optima, lidé či firmy nejvhodnější k vaší spolupráci. Sledovanost www, je u PC 25%, ale 75% na mobilech. Všem jejich typům i OS zde formátem už vyhovíme.

DÁVÁME IHNED A ZDARMA k dispozici aktuální světový výběr možností JAK snadno prodloužit život v jakémkoli stupni zdraví i věku. Pomocí programu AI ARTIFICIAL + GENDER INTELLIGENCE, podle zadání, anonymně, dále bez udání jména, adresy a osobních dat či údajů, podle nových vědeckých zkušeností a kontaktní typologie současnosti, viz ZDROJE. Stačí zadat problém a okolnosti.

REFERENCE INFORMACÍ jsou zde vždy především. Odborné reference, vztahy poukazující zejména na určitý poměr jevů, jsou od AI zpráva, dobrozdání, rada, doporučení, posudek beroucí v úvahu všechny, logicky dosažitelné i utajované skutečnosti. Je zde unikátní AI+GENDER, univerzálně možné přístupy k řešení čehokoli, ihned a bez rizik. Přibližme si každou lepší příležitost, informovanost.

FOX MIX, uvádí do praxe také studii LIDSKÉ JEDNÁNÍ, autor Ludwig von MISES, PRAXEOLOGIE tedy cílevědomost, či KATALAXIE – přesné vysvětlení jednání lidí dle skutečností peněžní kalkulace. Zde pragmaticky realisticky, prosazujeme už ekonomii, která nepochybně patří vždycky k životu každého i když sám ji nechce. CUI BONO – optimum na aktuální web IRADA.CZ, lektorský tým – poradci Praha.

PŘEDNOST MÁ KAŽDÝ, jen dle pozic svých schopností i možností, investic úsilí. Je na zájmu uživatele zda nějakou formou, informací, snahou, dary, službu nějak podporuje. Jde pak ale, vždycky jenom, o právní vztah pouze mezi jednotlivými osobami bez právní subjektivity, klubovým stylem. Podpora programu FOX MIX jde vždycky jenom na jeho rychlý vývoj i rozvoj, jako služby obecně prospěšné.

INFORMACE PŘEDEVŠÍM, mají svoji cenu, často cenu života. Úmysl, záměr a cíl, je ihned změnit nefunkční a iracionální způsoby myšlení i jednání v opak, dále už dodržením optimálních zásad na míru stanovených programem FOX MIX vč. AI. Je to nutná SOCIÁLNÍ ANDRAGOGIKA, pomoc lepší VIP doménou vlivu, zisku. Vše je i znamení, nebo více informace. Jde o to, co jak komu lze či nelze vysvětlit.

ZDE jde o sběr faktů, tedy také o to, s jakou vírou k faktu, lépe chápat cizí lži, co kdo proč jak, svým jednáním sleduje. Program FOX MIX doporučí výběr děl, jako například kniha ŠUM, autoři Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein o chybách v lidském úsudku- nebo NOVÉ ZBRANĚ VLIVU, autor Robert B. Cialdini psychologie, přesvědčování i v online světě. Jsme MOBIL NET KLUB přátel zisku.

KRIZE jsou též častější příležitostí pro informované logiky, realisty, pragmatiky či skeptiky a cyniky. S legislativní nejistotou, je možné už cokoli, větší riziko ale bývá hlavně lidský faktor. Nacházíme skryté demagogie, dezinformace nebo mediální masáže, manipulace, populizmus, klam reklam všude tam, kde je už spravedlnost jenom výhodnost, ostražitost. Zde vždycky dáme pragmaticky ILUZI HNED STOP.

ZDE JE POPTÁVKA NABÍDKOU MOŽNOSTÍ. I NUTNĚJŠÍ NEŽ TO, CO SPĚCHÁ. KONTAKTY: Kontaktní formulář – anebo jenom FOX MIX textu webu relevantní, autorizované příspěvky, na adresy – postmaster@hni.cz, – info@hni.cz.