HNI.CZ – INFO


HLEDANÉ NUTNÉ INFORMACE O LEPŠÍCH MOŽNOSTECH ÚSPĚCHU VEDOU KE VZORŮM SOCIÁLNĚ ÚSPĚŠNÝCH PRAGMATIKŮ I V NAŠÍ SOUČASNOSTI. JE NA VAŠÍ VOLBĚ, KTERÉ SI VYBERETE. FOX MIX DODÁ JEN NEJLEPŠÍ TIPY, JE PLATFORMA, VÝCHODISKO ČINNOSTÍ, SOUBOR ZÁSAD, I ÚSILÍ ZÁKLAD.

Kontaktní typologie + AI zde má jako záměr i cíl výběr, lektorské informování podnikavých lidí různého věku, stavu a sociálního zařazení. Zde autor lektor tutor informacemi nejúspěšnějších poučí o reálných šancích různých typů zisku v Praze. Ekonomika je ziskový pragmatický realismus. A také i ve výběru vzorů či zásad dává objektivní, pravdivá poznání o možnostech řízení rizik. Je opak relativismu.

Globalizace a multikulturní politická ekonomika uvolnila dosud tzv. zakázanou rétoriku sociálně úspěšných psychopatů. Evropské etice jednání i dosud neznámá nebezpečí, nás učí skoro nekonečným počtem nových stylů kontaktní typologie. U nich nejde o logiku i fakta ale často se jimi opakované bludy za fakta vydávají. Větší zisk, je pak z omylů oklamaných skupin. Pravda jistá není, lež ji dále mění.

Dnes už je to skoro jisté, většina jsou pesimisté. Je na nás abychom jim dali lepší perspektivu. Všechno je i znamení, nebo více informace. Jde o to, co jak komu, lze či nelze vysvětlit. Všechno je vyjednávání, směna čehosi za něco, informace za kontakty, schopnosti za možnosti. Pro úspěch je už nutná snaha, větší než zájem. Popište co nejvíce své zájmy, schopnosti, možnosti, zde v kontaktním formuláři.

Kontaktní typologie HNI.CZ plus AI je nové, realistické pragmatické vyhledávání podle uvedených zadání a daných faktů. Lidé pravdy nehledají, prosazují svoje, snadnější, rychlejší anebo i žádná řešení. Kdo v co plně věří, pro to dál, udělá více. Kdo chce býti lepší, nemůže být i běžný, obvyklý, průměrný, v základní normě. Flexibilní snaha, o pokrok bez povolení, je už jako vzájemně sdílená ekonomika.

GENDER INTELLIGENCE, vědecká fakta o rozdílech v myšlení, jednání žen i mužů tu doporučujeme ve studii SPOLUPRACUJME, autoři: Barbara ANNIS a John GRAY, ISBN 978-80-7252-714-4 /New York 2013/. Nebo epochální FEMININE MYSTIQUE od Betty FRIEDAN,- ISBN 80-7205-893-2, nebo Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, autor John GRAY – ISBN 978-80-7252-883-7, vždy téma genderová inteligence.

FEMINIZACE někde prostě už s převahou vítězí. I proto je v zájmu úspěchů nutné být víc komplementární, vzájemně se doplňující. Cíl: samostatnost a soběstačnost  v řízení rizik dle situací a stavu. Ženský tým má v mnoha oblastech lepší výsledky než rozporové, silové přístupy kolektivu mužů. Většina pracujících světa jsou ženy. Jsme zastánci genderové inteligence, projekt jejího využití v každodenní praxi.

GENDEROVÁ INTELIGENCE i vymahatelnost práv, v tržním prostředí chybí a klam reklam převládá. Povahy se víc nemění, ale UTAJOVANÁ FAKTA více mění i logické názory. Informace jsou především a rychlé AI poradenství je nezbytnou nutností každé změny k lepšímu. Nový systém HNI.CZ, Hledané Nutné Informace i podle zadání, zde přes formulář IHNED DODÁVÁ. Anonymně, bez jména, adresy a dat.