AI plus


AI plus – už umí ve svém formátu, každé poptávce, vybrat i zdarma, tu nejlepší nabídku strojovým učením, robotickým způsobem zcela nejpřesněji. Dál IHNED se dozvíte, jak je to i možné. Analyzuje vlastnosti prostředí– a umí do prostředí zasahovat, dle zadání mění ve Váš prospěch, také souvislosti okolnostíToto je unikát WORD PRESS formát pro všechny typy mobilů a operačních systémů.

______________________________________________________________________________________

AI plus umí sloužit, být ve službě, plnit úkol, pracovat, vykonávat víc funkcí a dál se chovat i obslužně. Ihned zvyšuje povědomí, o firmě, službě či produktu. ZISK nejlepších kontaktů zde zajistí i lepší informatika. Takto silná doména, má vždy pro přítomnost na internetu zásadní význam také i svojí věcnou přitažlivostí, pro každou oblast činnosti. Překračuje v oblasti všech služeb návyk hranic možností.

1/ Nástroje pro zpracování přirozeného jazyka /NLP/: I pomocí algoritmů NLP lze analyzovat formulovaný dotaz a porozumět jeho významu – a lze identifikovat klíčová slova a koncepty, které mohou nějak odkazovat, přímo na potřeby klienta.

2/ Strojové učení a personalizace: Už na základě historických dat, o poptávkách a nabídkách, lze vytvořit modely strojového učení, které se pak naučí preferencím a chování klientů v různých oborech. I personalizaci nabídek, pro každého klienta.

3/ Vyhledávání a filtrování dat: Lze prohledávat rozsáhlé databáze nabídek neb poptávek a filtrovat je na základě kritérií, uvedených v dotazu. To může zahrnovat také požadované parametry, jako cena, lokalita, typ služby nebo produktu a další.

4/ Sémantické vyhledávání: Místo jednoduchého klíčového vyhledávání, lze užít sémantické vyhledávání k nalezení relevantních nabídek které mohou být spojeny s podobnými koncepty nebo termíny jako uvedené v daném zadání nebo dotazu.

5/ Analýza sentimentu a zpětná vazba: Lze už také analyzovat sentiment kolem určitých nabídek a poskytnout zpětnou vazbu ohledně toho, jak jsou tyto nabídky vnímány klienty v různých oborech. Jsou to široké možnosti, u využití informatiky.

6/ Automatické generování nabídek: Na základě nalezených dat a analýz už lze dokonce automaticky generovat nabídky, odpovídající poptávce klienta. Takovéto nabídky mohou být následně upraveny lidmi, aby byly individuálně přizpůsobeny.

TATO SLUŽBA obecně prospěšná je mocným nástrojem, při hledání konkrétních možností, pro různé obory klientů. Automatizovaný proces vyhledávání, ale také i filtrování včetně personalizace, vede dále, až k neuvěřitelně efektivnímu využívání možností internetu. Každý už mívá nevyužitou, část svého portfolia. ZDARMA lze, využít možnosti AI plus. Ale POZOR umělá inteligence umí ohýbat i realitu, také souvislosti okolností. Nestaví na dojmu je vždycky řešením každého problému! Pseudonymem, bez uvedení firmy, jména, dat nebo adres, i unikátním formátem. I přes velký, enormní zájem, se už snažíme vyhovět všem podle INFO správným zadání. V prohlížení webu je 25% na PC, ale 75% na mobilech. Zde formátem už vyhovíme všem typům mobilů i jejich operačních systémů a to snadno a rychle.